Budavár költségvetése


Tekintse meg Budavár költségvetését és a kerületi fejlesztéseket közérthető módon, interaktív ábrák segítségével!

Tovább

Kedves I. kerületiek!


Képviselőként évekig harcoltam azért, hogy az önkormányzat működése átlátható legyen. Ezért amikor az I. kerületiek bizalmából polgármesterré váltam, az volt egyik kiemelt célom, hogy minél átláthatóbbá tegyük – a korábbi vezetés által zárt ajtók mögé rejtett – működésünket. Meggyőződésem ugyanis, hogy nincs demokrácia átláthatóság nélkül. Mint ahogyan nincs átláthatóság valós és közérthető információk közlése nélkül. Mindez kiemelten igaz az önkormányzat gazdálkodására, pénzügyeire. Sajnos a legtöbb önkormányzat és hivatal esetében, ha hozzáférhetőek is a pénzügyek, azok olyan formában kerülnek közlésre, ami laikus ember számára átláthatatlan, érthetetlen. Ezzel a gyakorlattal akarunk egyszer s mindenkorra szakítani. Nem csak „kidobálunk” egy halom számot és adatot, de arra törekszünk, hogy ez valóban áttekinthető és közérthető legyen. Ebben nyújt nekünk óriási segítséget a K-Monitor és csapata, akikkel együtt dolgozva alakítottuk ki ezt az anyagot.

Nem, hogy titkolni nem akarjuk a számainkat, de büszkék vagyunk arra, hogy gazdálkodásunk – még ebben a nehéz, elvonásokkal teli időszakban is – tükrözi azokat a prioritásokat, amelyeket által jobbá akarjuk tenni a kerületiek életét. Tükrözi azt, hogy egy szolidáris és zöld kerületet építünk. Új korszák indul tehát az I. kerület életében. Egy olyan korszak, ahol az önkormányzat gazdálkodása immáron nem rejtély, de még nem is rejtvény - megismerése pedig nem kegy, hanem a polgárok joga.

Tanulmányozzák tehát érdeklődéssel az I. kerület költségvetését, ismerjék meg számainkat és hogy hogyan gazdálkodunk!

Váradiné Naszályi Márta,
Budapest I. kerület polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2022


Budavár idei költségvetése:
15,5 Mrd Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről
2,3 Mrd Ft
Helyi adóbevételek
3 Mrd Ft
Bevételek és kapott támogatások működési célra
3,1 Mrd Ft
Finanszírozási többlet
5,6 Mrd Ft
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra
1,4 Mrd Ft
4,5 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
5,5 Mrd Ft
Dologi kiadások
186,5 M Ft
Szociális juttatások
2,8 Mrd Ft
Egyéb működési kiadások, tartalékok
1 Mrd Ft
Beruházások
1,3 Mrd Ft
Felújítások
219,8 M Ft
Egyéb felhalmozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az oldalon Budavár Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése látható. Ahhoz, hogy megértsük, mire, miből és mennyit költ ténylegesen a kerület, változtattunk a költségvetési rendeletben szereplő főösszegben kimutatottakhoz képest. A közérthetőség érdekében csak a végső felhasználás helyén szerepeltettük a kerületi intézmények finanszírozását; illetve kiszűrtük azokat az értékpapírból származó kamat ügyleteket, amelyek az év végéig lezárulnak. Így kapjuk meg azt az összeget, amelyből Budavár ténylegesen ellátja feladatait.

A bevételek és kiadások is felbonthatóak működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran több éves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok).

A Bevételek és Kiadások ábrákra navigálva a Mérleg sorai részleteiben is böngészhetők. Ott a finanszírozási tételek külön is böngészhetőek, a Mérlegben azonban csak a finanszírozási bevételek és kiadások különbözetét, az ún. finanszírozási többletet tüntettük fel, ez okozza az összegek eltérését. A többlet részben az áthúzódó projektek még fel nem használt támogatásait, részben pedig értékpapírok eladásából származó bevételt takar. Mindezek egyelőre tervszámok, a ténylegesen teljesült összegeket a következő évben elfogadandó zárszámadás tartalmazza majd.

Bevételek 2022


6,8 Mrd Ft6 794 190 000 Ft(41%)
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatások nélkül)
3,1 Mrd Ft3 068 288 000 Ft(18%)
Bevételek és kapott támogatások működési célra
3 Mrd Ft2 991 479 000 Ft(18%)
Helyi adóbevételek
2,3 Mrd Ft2 307 617 000 Ft(14%)
Működési támogatások államháztartáson belülről
1,4 Mrd Ft1 446 464 000 Ft(9%)
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatások nélkül)
Bevételek és kapott támogatások működési célra
Helyi adóbevételek
Működési támogatások államháztartáson belülről
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

A Budavári Önkormányzat tervezett bevételei. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, a saját intézmények önkormányzattól kapott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetésük szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Kiadások 2022


5,5 Mrd Ft5 500 567 000 Ft(33%)
Dologi kiadások
4,5 Mrd Ft4 455 807 000 Ft(27%)
Személyi juttatások és járulékok
2,8 Mrd Ft2 820 914 000 Ft(17%)
Egyéb működési kiadások, tartalékok
1,3 Mrd Ft1 266 025 000 Ft(8%)
Felújítások
1,2 Mrd Ft1 151 376 000 Ft(7%)
Finanszírozási kiadások
1 Mrd Ft1 007 058 000 Ft(6%)
Beruházások
219,8 M Ft219 792 000 Ft(1%)
Egyéb felhalmozási kiadások
186,5 M Ft186 500 000 Ft(1%)
Szociális juttatások
Dologi kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Egyéb működési kiadások, tartalékok
Felújítások
Finanszírozási kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
Szociális juttatások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

A Budavári Önkormányzat tervezett kiadásai. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, az önkormányzat saját intézményeinek nyújtott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetés szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük!