Budavár költségvetése


Tekintse meg Budavár költségvetését és a kerületi fejlesztéseket közérthető módon, interaktív ábrák segítségével!

Tovább

Kedves I. kerületiek!


Képviselőként évekig harcoltam azért, hogy az önkormányzat működése átlátható legyen. Ezért amikor az I. kerületiek bizalmából polgármesterré váltam, az volt egyik kiemelt célom, hogy minél átláthatóbbá tegyük – a korábbi vezetés által zárt ajtók mögé rejtett – működésünket. Meggyőződésem ugyanis, hogy nincs demokrácia átláthatóság nélkül. Mint ahogyan nincs átláthatóság valós és közérthető információk közlése nélkül. Mindez kiemelten igaz az önkormányzat gazdálkodására, pénzügyeire. Sajnos a legtöbb önkormányzat és hivatal esetében, ha hozzáférhetőek is a pénzügyek, azok olyan formában kerülnek közlésre, ami laikus ember számára átláthatatlan, érthetetlen. Ezzel a gyakorlattal akarunk egyszer s mindenkorra szakítani. Nem csak „kidobálunk” egy halom számot és adatot, de arra törekszünk, hogy ez valóban áttekinthető és közérthető legyen. Ebben nyújt nekünk óriási segítséget a K-Monitor és csapata, akikkel együtt dolgozva alakítottuk ki ezt az anyagot.

Nem, hogy titkolni nem akarjuk a számainkat, de büszkék vagyunk arra, hogy gazdálkodásunk – még ebben a nehéz, elvonásokkal teli időszakban is – tükrözi azokat a prioritásokat, amelyeket által jobbá akarjuk tenni a kerületiek életét. Tükrözi azt, hogy egy szolidáris és zöld kerületet építünk. Új korszák indul tehát az I. kerület életében. Egy olyan korszak, ahol az önkormányzat gazdálkodása immáron nem rejtély, de még nem is rejtvény - megismerése pedig nem kegy, hanem a polgárok joga.

Tanulmányozzák tehát érdeklődéssel az I. kerület költségvetését, ismerjék meg számainkat és hogy hogyan gazdálkodunk!

Váradiné Naszályi Márta
Budapest I. kerület polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2024


Budavár idei költségvetése:
30,8 Mrd Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről
3,1 Mrd Ft
Helyi adóbevételek
5,8 Mrd Ft
Bevételek és kapott támogatások működési célra
4,9 Mrd Ft
Finanszírozási bevételek
8,8 Mrd Ft
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra
2,2 Mrd Ft
Betét megszűntetése
6,0 Mrd Ft
7,3 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
8,5 Mrd Ft
Dologi kiadások
4,4 Mrd Ft
Egyéb működési kiadások
4,5 Mrd Ft
Felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások
6,0 Mrd Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az oldalon Budavár Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése látható. Ahhoz, hogy megértsük, mire, miből és mennyit költ ténylegesen a kerület, változtattunk a költségvetési rendeletben szereplő főösszegben kimutatottakhoz képest. A közérthetőség érdekében csak egyszer, a végső felhasználás helyén szerepeltettük a kerületi intézmények önkormányzati finanszírozását; illetve kiszűrtük azokat a finanszírozási ügyleteket, amelyek az év végéig lezárulnak. Így kapjuk meg azt az összeget, amelyből Budavár ténylegesen ellátja feladatait.

A bevételek és kiadások is felbonthatóak működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran több éves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok).

A Bevételek és Kiadások ábrákra navigálva a Mérleg sorai részleteiben is böngészhetők. Ott a finanszírozási tételek külön is böngészhetőek, a Mérlegben azonban csak a finanszírozási bevételek és kiadások különbözetét, az ún. finanszírozási többletet tüntettük fel, ez okozza az összegek eltérését. A többlet részben az áthúzódó projektek még fel nem használt támogatásait, részben pedig értékpapírok eladásából származó bevételt takar. Mindezek egyelőre tervszámok, a ténylegesen teljesült összegeket a következő évben elfogadandó zárszámadás tartalmazza majd.

Bevételek 2024


14,8 Mrd Ft14 829 152 000 Ft(48%)
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatások nélkül)
5,8 Mrd Ft5 760 336 000 Ft(19%)
Helyi adóbevételek
4,9 Mrd Ft4 944 354 000 Ft(16%)
Bevételek és kapott támogatások működési célra
3,1 Mrd Ft3 089 162 000 Ft(10%)
Működési támogatások államháztartáson belülről
2,2 Mrd Ft2 169 313 000 Ft(7%)
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatások nélkül)
Helyi adóbevételek
Bevételek és kapott támogatások működési célra
Működési támogatások államháztartáson belülről
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

A Budavári Önkormányzat tervezett bevételei. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, a saját intézmények önkormányzattól kapott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetésük szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Kiadások 2024


8,5 Mrd Ft8 545 326 000 Ft(28%)
Dologi kiadások
7,3 Mrd Ft7 292 106 000 Ft(24%)
Személyi juttatások és járulékok
7,1 Mrd Ft7 068 515 000 Ft(23%)
Finanszírozási kiadások
3,1 Mrd Ft3 118 743 000 Ft(10%)
Egyéb működési kiadások, tartalékok
2,3 Mrd Ft2 290 263 000 Ft(7%)
Egyéb felhalmozási kiadások, céltartalékok
1,6 Mrd Ft1 601 891 660 Ft(5%)
Beruházások
656,0 M Ft656 032 000 Ft(2%)
Felújítások
219,4 M Ft219 440 000 Ft(1%)
Szociális juttatások
Dologi kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Finanszírozási kiadások
Egyéb működési kiadások, tartalékok
Egyéb felhalmozási kiadások, céltartalékok
Beruházások
Felújítások
Szociális juttatások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

A Budavári Önkormányzat tervezett kiadásai. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, az önkormányzat saját intézményeinek nyújtott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetés szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Fejlesztések 2024


Minibölcsöde építése
Vérmező megújítása - II. ütem
Gondoskodó kerület

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük!