Budavár költségvetése


Tekintse meg Budavár 2021-es költségvetését és a kerületi fejlesztéseket közérthető módon, interaktív ábrák segítségével!

Tovább

Kedves I. kerületiek!


Képviselőként évekig harcoltam azért, hogy az önkormányzat működése átlátható legyen. Ezért amikor az I. kerületiek bizalmából polgármesterré váltam, az volt egyik kiemelt célom, hogy minél átláthatóbbá tegyük – a korábbi vezetés által zárt ajtók mögé rejtett – működésünket. Meggyőződésem ugyanis, hogy nincs demokrácia átláthatóság nélkül. Mint ahogyan nincs átláthatóság valós és közérthető információk közlése nélkül. Mindez kiemelten igaz az önkormányzat gazdálkodására, pénzügyeire. Sajnos a legtöbb önkormányzat és hivatal esetében, ha hozzáférhetőek is a pénzügyek, azok olyan formában kerülnek közlésre, ami laikus ember számára átláthatatlan, érthetetlen. Ezzel a gyakorlattal akarunk egyszer s mindenkorra szakítani. Nem csak „kidobálunk” egy halom számot és adatot, de arra törekszünk, hogy ez valóban áttekinthető és közérthető legyen. Ebben nyújt nekünk óriási segítséget a K-Monitor és csapata, akikkel együtt dolgozva alakítottuk ki ezt az anyagot.

Nem, hogy titkolni nem akarjuk a számainkat, de büszkék vagyunk arra, hogy gazdálkodásunk – még ebben a nehéz, elvonásokkal teli időszakban is – tükrözi azokat a prioritásokat, amelyeket által jobbá akarjuk tenni a kerületiek életét. Tükrözi azt, hogy egy szolidáris és zöld kerületet építünk. Új korszák indul tehát az I. kerület életében. Egy olyan korszak, ahol az önkormányzat gazdálkodása immáron nem rejtély, de még nem is rejtvény - megismerése pedig nem kegy, hanem a polgárok joga.

Tanulmányozzák tehát érdeklődéssel az I. kerület költségvetését, ismerjék meg számainkat és hogy hogyan gazdálkodunk!

Váradiné Naszályi Márta,
Budapest I. kerület polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2021


Budavár 2021-es költségvetése:
14,9 Mrd Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről
2,1 Mrd Ft
Helyi adóbevételek
2,5 Mrd Ft
Bevételek és kapott támogatások működési célra
1,4 Mrd Ft
Finanszírozási többlet
8,1 Mrd Ft
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra
759 M Ft
4,1 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
5,5 Mrd Ft
Dologi kiadások
196,4 M Ft
Szociális juttatások
2,6 Mrd Ft
Egyéb működési kiadások, tartalékok
1,1 Mrd Ft
Beruházások
1,3 Mrd Ft
Felújítások
227,3 M Ft
Egyéb felhalmozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az oldalon Budavár Önkormányzatának és intézményeinek 2021-es költségvetése látható. Ahhoz, hogy megértsük, mire, miből és mennyit költ ténylegesen a kerület, változtattunk a költségvetési rendeletben szereplő főösszegben kimutatottakhoz képest. A közérthetőség érdekében csak a végső felhasználás helyén szerepeltettük a kerületi intézmények finanszírozását; illetve kiszűrtük azokat az értékpapírból származó kamat ügyleteket, amelyek az év végéig lezárulnak. Így kapjuk meg azt az összeget, amelyből Budavár ténylegesen ellátja feladatait.

A bevételek és kiadások is felbonthatóak működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran több éves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok).

A Bevételek és Kiadások ábrákra navigálva a Mérleg sorai részleteiben is böngészhetők. Ott a finanszírozási tételek külön is böngészhetőek, a Mérlegben azonban csak a finanszírozási bevételek és kiadások különbözetét, az ún. finanszírozási többletet tüntettük fel, ez okozza az összegek eltérését. A többlet részben az áthúzódó projektek még fel nem használt támogatásait, részben pedig értékpapírok eladásából származó bevételt takar. Mindezek egyelőre tervszámok, a ténylegesen teljesült összegeket a 2022-ben elfogadandó zárszámadás tartalmazza majd.

Bevételek 2021


11 Mrd Ft11 001 895 000 Ft(62%)
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatások nélkül)
2,5 Mrd Ft2 538 771 000 Ft(14%)
Helyi adóbevételek
2,1 Mrd Ft2 066 096 000 Ft(12%)
Működési támogatások államháztartáson belülről
1,4 Mrd Ft1 430 996 000 Ft(8%)
Bevételek és kapott támogatások működési célra
759 M Ft759 000 000 Ft(4%)
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra
Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatások nélkül)
Helyi adóbevételek
Működési támogatások államháztartáson belülről
Bevételek és kapott támogatások működési célra
Bevételek és kapott támogatások felhalmozási célra

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

A Budavári Önkormányzat 2021-es tervezett bevételei. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, a saját intézmények önkormányzattól kapott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetésük szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Kiadások 2021


5,5 Mrd Ft5 475 074 000 Ft(31%)
Dologi kiadások
4,1 Mrd Ft4 050 446 000 Ft(23%)
Személyi juttatások és járulékok
2,9 Mrd Ft2 872 000 000 Ft(16%)
Finanszírozási kiadások
2,6 Mrd Ft2 604 000 000 Ft(15%)
Egyéb működési kiadások, tartalékok
1,3 Mrd Ft1 256 768 000 Ft(7%)
Felújítások
1,1 Mrd Ft1 114 766 000 Ft(6%)
Beruházások
227,3 M Ft227 304 000 Ft(1%)
Egyéb felhalmozási kiadások
196,4 M Ft196 400 000 Ft(1%)
Szociális juttatások
Dologi kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Finanszírozási kiadások
Egyéb működési kiadások, tartalékok
Felújítások
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
Szociális juttatások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

A Budavári Önkormányzat 2021-es tervezett kiadásai. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, az önkormányzat saját intézményeinek nyújtott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetés szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Fejlesztések 2021


Klímaváltozáshoz alkalmazkodás
Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése
Batthyány tér megújítása
Átláthatóbb, új önkormányzati weboldal
Köz- és játszótéri WC-program, a parkfenntartás rendezése